Аппарат

  ДЖАНДРАЛИЕВ Жекшен Эмильгазиевич             

  Байланыш телефону: (+996 312) 66-10-90

  Иш бөлмө №211

 

  БОКОШОВА Жылдыз Сейитбековна

  Байланыш телефону: (+996 312) 66-35-05

  Иш бөлмө №210

 

АКЫЕВ Каныбек Арзыбекович

   Байланыш телефону: (+996 312) 66-11-17

   Иш бөлмө №

 

   НУРБЕКОВ Алмаз Турусбекович

   Байланыш телефону: (+996 312) 66-11-15

   Иш бөлмө №

 

НУРМАМАТОВ Алтынбек Урубаевич, бөлүмдүн башчысы 

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-46-20

E-mail: crimdep@sot.kg

Иш бөлмө №225

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларына иштерди иликтөөгө жана сот адилеттигин өз убагында ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

- Жогорку Соттун судьяларынын кароосуна берилүүчү иштерди алдын ала даярдоо;

- жарандардын жана юридикалык жактардын арыздарын, даттанууларын иликтөө, жооп даярдоо.

 

КАЗЫГУЛОВА Мээрим Эсенкановна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-32-06

E-mail: civildep@sot.kg

Иш бөлмө №216

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларына иштерди иликтөөгө жана сот адилеттигин өз убагында ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

- Жогорку Соттун судьяларынын кароосуна берилүүчү иштерди алдын ала даярдоо;

- жарандардын жана юридикалык жактардын арыздарын, даттанууларын иликтөө, жооп даярдоо.

 

УСАКПАЕВА Гүлзат Каныбековна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-33-19

E-mail: econdep@sot.kg

Иш бөлмө №326

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьяларына иштерди иликтөөгө жана сот адилеттигин өз убагында ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

- Жогорку Соттун судьяларынын кароосуна берилүүчү иштерди алдын ала даярдоо;

- жарандардын жана юридикалык жактардын арыздарын, даттанууларын иликтөө, жооп даярдоо.

 

СЫДЫГАЛИЕВА Венера Батырбековна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-32-10

E-mail: plenumdep@sot.kg

Иш бөлмө №201

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- көзөмөлдөө тартибинде каралуучу жарандык, административдик жана экономикалык, жазык жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча даттанууларды камсыздоо;

- иш жүргүзүү инструкциясынын талаптарына ылайык жарандык, административдик жана экономикалык, жазык жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштерин өз учурунда каттоо;

- Жогорку Соттун соттук коллегияларынын жана Пленумдун отурумдарын өткөрүү үчүн техникалык каражаттар менен камсыздоо.

 

АЗИМЖАНОВА Бермет Низамидиновна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-33-20

Иш бөлмө №332

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

Жогорку Соттун жана жергиликтүү соттордун судьяларынын, укук коргоо органдарынын сунуштарын эске алып, жарым жылдык иш планынын долбоорун иштеп чыгуу;

-  соттук тажрыйбаны талдоо жана жалпылоо (иштерди чакырып алуу жолу менен жана жергиликтүү сотторго барып жеринде өткөрүү жолу менен);

- соттук иштерди кароодо пайда болуучу мыйзамдарды колдонуудагы суроолорго жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү даярдоо максатында соттук тажрыйбаны талдоо жүргүзүү.

 

ЧЕКЕЕВА Асель Токторбековна, бөлүмдүн башчысы 

Байланыш телефону:  (+996 312) 62-19-29

E-mail: lawdep@sot.kg

Иш бөлмө №

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун макулдашуусуна келип түшкөн мыйзам долбоорунун жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын укуктук экспертизасы;

- Жогорку Сотко келип түшкөн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын көрсөтүлгөн убакта системге салуу жана эсепке салуу жумушун жүргүзүү;

- Жогорку Соттун судьяларын жана аппарат кызматкерлерин мыйзамдар, Президенттин жарлыгы жана буйруктары, Өкмөттүн токтомдору, министрликтердин жана административдик мекемелердин ченемдик укуктук актыларын, көзкарандысыз Шериктеш Мамлекеттердин мыйзамдарын, эл-аралык келишимдер жана макулдашуулар менен камсыз кылуу;

- Жогорку Соттун иш планын негизинде Кыргыз Республикасынын «Жогорку Сотунун Бюллетени» журналын чыгарып туруу;

- Соттун маалымат тутуму жана башкармалыгы, Жогорку Соттун сайты, интернет жана компьютердик техникалык камсыздоо иштерин уюштуруу;

- Алыскы жана жакынкы чет өлкөнүн Жогорку Соттору менен маалымат алмашуу.

 

АПАСОВА Таалайгуль Туратбековна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-10-91

Иш бөлмө №209

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кадрлардын сапаттуу түзүмүн талдоо;

- Аппарат кызматкерлери тарабынан эмгек тартибинин абалы жана ички тартип эрежелеринин сактоосун контролдоо;

- Жогорку Соттун Төрагасынын жана аппарат жетекчисинин буйруктарынын долбоорлорун даярдоо жана аткарылышын контролдоо.

 

 ИШЕНАЛИЕВА Нургуль Оморовна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-10-89

E-mail: office@sot.kg

Иш бөлмө №324

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Жогорку Соттогу иш кагаздарын жүргүзүү, документтердин жүрүшүн талдоо;

- Каттарды кабыл алууну, каттоону жана жөнөтүүнү ишке ашыруу;

- Жарандардын даттануулары жана арыздары боюнча наряддарды жана байкоо ишин жүргүзүүнү архивге даярдоо, бул маселелер боюнча Жогорку Соттун жана аппараттын жетекчилигине маалымат берип туруу;

- Жогорку Соттун Төрагасынын жана анын орун басарларынын жарандарды жеке кабыл алуусун уюштуруу.

 

МАКЕШОВ Айбек Жумадылович, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312) 66-33-12

E-mail: interdep@sot.kg

Иш бөлмө №206

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Эл аралык уюмдар, алыскы жана жакынкы сот органдарынын сот иштеринин жүрүшү боюнча кат алмашуу;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун иштерин жакшыртуу максатында сунуштарды даярдоо үчүн чет өлкөнүн сот уюмдарын иш жүзүнө болгон тажрыйбаларын изилдөө;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун катышуусу менен эл аралык форумдарды, конференцияларды, тегерек столдорду ж.б. иш чараларды өткөзүү;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө басма сөз каражаттарында басылып чыккан макалаларды, телевидениеде жана радиодо чыккан берүүлөрдү мониторлоо (серептөө) жана чындыкка туура келбеген учурларда андай маалыматтарды/билдирүүлөрдү жокко чыгаруу;

- Сот тармагында болуп жаткан реформаларды, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда жана жергиликтүү соттордо болуп жаткан жакшы иш аракеттерди, соттун чечими күчүнө кирген коомдун кызыкчылыгын туудурган соттук иштерди, массалык маалымат каражаттарында чагылдыруу;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун интернет баракчасынын иштерин алып баруу (жетектөө);

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун жетекчилигинин катышуусу менен иш чараларды өткөрүү.

 

ЫБЫКЕЕВА Айнур Асанкуловна, бөлүмдүн башчысы

Байланыш телефону:  (+996 312)

 

Бөлүмдүн негизги иштери:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун өздүк капиталын, киреше жана чыгаша, активтерди иштетүү, милдеттемелерди, бухгалтериялык эсеп-кысап жүргүзүү;

- Каржы-финансалык боюнча отчетторду жүргүзүү;

- Берилген эсептик иш кагаздарды сактоо, бухгалтериялык эсеп-кысаптарды каттодон өткөрүү, жумушчу эсептик-пландык бухгалтердик эсеп-кысапты жүргүзүү жана мыйзам боюнча такталган мезгилде каржылык эсеп-кысапты башка иш кагаздарды сактоо.

 

Байланыш маалыматы

720040, Бишкек шаары, Абдумомунов көчөсү, 205
Документациялык камсыздоо, каттар жана жарандарды кабыл алуу бөлүмү
(+996 312) 66-10-89
 
Жогорку соттун электрондук почтасы - supcourt@sot.kg
 
 

 

Иштөө графиги

Дүйшөмбү - Жума     08:30 – 17:30

  Түшкү тыныгуу       12:00 – 13:00